Hoi An - Cam Ranh
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: TP HCM
-Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán - Thu tiền bán hàng, dịch vụ; - Quản lý tiền hàng của Siêu thị; - Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc kế toán bán hàng; - Cập nhật các chương trình khuyến mãi…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: TP HCM
- Trò chuyện, lắng nghe và xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng; - Tư vấn tính năng, tiện ích và bán sản phẩm ĐTDĐ/Laptop/Phụ kiện…tại cửa hàng; - Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng; - Được đào tạo kiến…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: Đắk Nông
- Trò chuyện, lắng nghe và xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng; - Tư vấn tính năng, tiện ích và bán sản phẩm ĐTDĐ/Laptop/Phụ kiện…tại cửa hàng; - Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng; - Được đào tạo kiến…
Hạn nộp hồ sơ 05/08/2017
Khu vực: Quảng Nam
- Thu tiền bán hàng và các dịch vụ GTGT mà siêu thị kinh doanh, bao gồm cả dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, internet... - Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán. - Kiểm kê và bảo quản tiền, hàng hóa của siêu…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Nghệ An
- Thu tiền bán hàng và các dịch vụ GTGT mà siêu thị kinh doanh, bao gồm cả dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, internet... - Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán. - Kiểm kê và bảo quản tiền, hàng hóa của siêu…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Nghệ An
- Giữ gìn cẩn thận, bảo đảm an toàn, sản Công ty; - Kiểm soát, sắp xếp, bảo đảm an toàn xe khách hàng; - Giữ gìn an ninh cho Siêu thị, an toàn trong PCCC, kịp thời phát hiện những tiêu cực, sự cố mất mát, các biểu hiện…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Đà Nẵng
- Giữ gìn cẩn thận, bảo đảm an toàn, sản Công ty; - Kiểm soát, sắp xếp, bảo đảm an toàn xe khách hàng; - Giữ gìn an ninh cho Siêu thị, an toàn trong PCCC, kịp thời phát hiện những tiêu cực, sự cố mất mát, các biểu hiện…
Hạn nộp hồ sơ 20/08/2017
Khu vực: Lào Cai
- Cài đặt ứng dụng và phần mềm cho các dòng ĐTDĐ và Laptop; - Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm; - Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật; - Tư vấn và dán điện thoại di động…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: Bình Dương
- Trò chuyện, lắng nghe và xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng; - Tư vấn tính năng, tiện ích và bán sản phẩm ĐTDĐ/Laptop/Phụ kiện…tại cửa hàng; - Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng; - Được đào tạo kiến…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: An Giang
- Quản lý, điều hành hoạt động bán hàng, phục vụ và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị; - Quản lý hàng hóa, tài sản; - Kiểm soát và thúc đẩy tình hình kinh doanh; - Quản lý, phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên tại cửa…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: TP HCM
[HCM] Media Buyer (1 người)
Participating in development and management of effective integrated digital media plans and buys under the supervision of the Media Manager. Executing, and optimizing campaigns for clients on advertising platforms (Google Ads, Facebook Ads, …) within planned KPIs and budget. Supporting Sales to prepare documents, digital media plans and meet up…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: TP HCM
- Lập kế hoạch mua và bán hàng theo brand đang phụ trách. - Nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường theo khu vực, vùng miền để nhận biết nhu cầu khách hàng & cơ hội khai thác hàng hóa… - Tương tác với Mar xây dựng/ tham vấn…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: TP HCM
* Trách nhiệm chính: - Tìm kiếm mặt bằng phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty - Thay mặt công ty thực hiện các công tác khảo sát, đám phán với chủ mặt bằng - Kiểm tra ban đầu tính pháp lý của mặt bằng…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: TP HCM
- Cập nhật Tiến độ thực hiện công việc được giao theo timeline cụ thể. - Chủ động tương tác với Đối tác/IT-VTA về thuận lợi và khó khăn gì cần xử lý/thống nhất phát sinh trong quá trình  làm việc..   -  Nghiên cứu, phân tích, nâng cấp hệ…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: TP HCM
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác (Partnership), các chủ doanh nghiệp, các hiệp hội và tổ chức. - Xây dựng kế hoạch phát triển đối tác hàng tháng, hàng năm (đối tác thuộc nhiều lĩnh vực du lịch, nhà hàng, giải trí, bán…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: TP HCM
• Thiết kế giao diện , trải nghiệm người dùng cho các trang web, dự án của công ty tương thích với các trình duyệt, và đa thiết bị mobile, tablet & desktop • Thiết kế banner động cho quảng cáo. • Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng công…
Hạn nộp hồ sơ 10/08/2017
Khu vực: Nghệ An
- Cài đặt ứng dụng và phần mềm cho các dòng ĐTDĐ và Laptop; - Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm; - Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật; - Tư vấn và dán điện thoại di động…
Hạn nộp hồ sơ 10/08/2017
Khu vực: TP HCM
-Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán - Thu tiền bán hàng, dịch vụ; - Quản lý tiền hàng của Siêu thị; - Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc kế toán bán hàng; - Cập nhật các chương trình khuyến mãi…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: Bình Dương
- Cài đặt ứng dụng và phần mềm cho các dòng ĐTDĐ và Laptop; - Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm; - Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật; - Tư vấn và dán điện thoại di động…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: Kiên Giang
- Giữ gìn cẩn thận, bảo đảm an toàn, sản Công ty; - Kiểm soát, sắp xếp, bảo đảm an toàn xe khách hàng; - Giữ gìn an ninh cho Siêu thị, an toàn trong PCCC, kịp thời phát hiện những tiêu cực, sự cố mất mát, các biểu hiện…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: Cần Thơ
- Cài đặt ứng dụng và phần mềm cho các dòng ĐTDĐ và Laptop; - Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm; - Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật; - Tư vấn và dán điện thoại di động…
Hạn nộp hồ sơ 15/08/2017
Khu vực: Tiền Giang
- Cài đặt ứng dụng và phần mềm cho các dòng ĐTDĐ và Laptop; - Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và chức năng của sản phẩm; - Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật; - Tư vấn và dán điện thoại di động…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Quảng Ninh
- Trò chuyện, lắng nghe và xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng; - Tư vấn tính năng, tiện ích và bán sản phẩm ĐTDĐ/Laptop/Phụ kiện…tại cửa hàng; - Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng; - Được đào tạo kiến…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Quảng Ninh
- Quản lý, điều hành hoạt động bán hàng, phục vụ và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị; - Quản lý hàng hóa, tài sản; - Kiểm soát và thúc đẩy tình hình kinh doanh; - Quản lý, phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên tại cửa…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Lai Châu
- Trò chuyện, lắng nghe và xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng; - Tư vấn tính năng, tiện ích và bán sản phẩm ĐTDĐ/Laptop/Phụ kiện…tại cửa hàng; - Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng; - Được đào tạo kiến…
Hạn nộp hồ sơ 31/07/2017
Khu vực: Vĩnh Phúc
- Trò chuyện, lắng nghe và xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng; - Tư vấn tính năng, tiện ích và bán sản phẩm ĐTDĐ/Laptop/Phụ kiện…tại cửa hàng; - Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng; - Được đào tạo kiến…